Διαδρομή

Από την πόλη της Κέρκυρας ακολουθείτε τις πινακίδες για Πέλεκα και Κοντογυαλό. Πριν μπείτε στο χωριό του Πέλεκα, σε μια απότομη δξιά στροφή όπου βρίσκεται μια κόκκινη βίλλα, κόβετε αριστερά και ακολουθείτε τις πινακίδες για τα Διαμερίσματα Rainbow.